Strážnické vinobraníStrážnické vinobraní

Hosté vážení a přátelé naši milí, staroslavná Strážnice vínem lahodným, zpěvem a tancem oplývající přirostla k srdci našemu i obyvatelům jejím.
Každoročně svou láskyplnou péči kolem révy vinné úročíme slávou velikou, co "Vinobraní" se ozve. Připijme na zdar jejím, na radost a veselost toliko s ní spojenou.